Odnowa w Duchu Świętym

Nasza wspólnota jest częścią Duszpasterstwa Akademickiego „Łukasz”, działającego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Początki „Wody Żywej” sięgają 2006r. Wtedy to za prośbą duszpasterza akademickiego księdza Pawła Matyjaszewskiego i ojca Rafała Pasternaka, wspólnoty Effata i Miłosierny Samarytanin podjęły się misji utworzenia Odnowy w Duchu Świętym skierowanej do studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Początkowo uwielbienia prowadzili członkowie zespołu Gospel Rain. Pierwsze zawiązanie wspólnoty miało miejsce w 2006r. w Dąbrowicy. Od tego czasu studenci, zaczęli sami prowadzić spotkania. Co roku, w okresie Wielkiego Postu mają miejsce tzw. „Seminaria Odnowy”, czyli cykl spotkań, na których głosimy Kerygmat osobom pragnącym przyłączyć się do wspólnoty i czynnie w niej posługiwać. Każdy taki cykl kończy się wspólnym wyjazdem na tzw. „wylanie darów”, gdzie modlimy się o Ducha Świętego i wprowadzamy nowe osoby do wspólnoty. Najczęściej jest to wyjazd do Kazimierza Dolnego do sióstr betanek. Z innych wydarzeń, które organizujemy, ważne miejsce zajmuje „Triduum przed Zesłaniem Ducha Świętego”. Przez trzy dni przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego spotykamy się na uwielbieniach, adorowaniu Najświętszego Sakramentu, agapie, Mszy Świętej. Raz w miesiącu staramy się przygotowywać uwielbienie z adoracją, a raz na dwa miesiące z modlitwą wstawienniczą. Tzw. „zwykłe” spotkania w ciągu roku wyglądają w następujący sposób: na początku ma miejsce uwielbienie, następnie katecheza o rozeznanej na dany rok tematyce, a na koniec dzielenie się doświadczeniem Boga w grupkach. Czasami na spotkaniach robimy również „echo Słowa”. Wtedy możemy podzielić się swoimi świadectwami z innymi członkami wspólnoty. Od 2015r., co roku prowadzimy jednodniową ewangelizację młodzieży z Woli Gułowskiej, przygotowującą ją do bierzmowania. W ramach naszej wspólnoty działają diakonie: uwielbienia, modlitwy wstawienniczej, modlitwy nieustającej, ewangelizacji. Duszpasterzem jest ksiądz Paweł Matyjaszewski. Funkcję liderów sprawują cztery osoby, wybierane na rok, ponieważ jest to wspólnota dynamicznie zmieniająca członków. Skierowana jest przede wszystkim dla studentów. Jesteśmy otwarci na wszystkie uczelnie lubelskie, ale ze względów lokalizacyjnych we wspólnocie przeważają studenci Uniwersytetu Medycznego. Spotkania odbywają się co tydzień w każdy czwartek oprócz okresów w roku wolnych od zajęć na Uniwersytecie o godzinie 20:00 w kaplicy SPSK4 przy ul. Jaczewskiego 8.