Diakonia medialna

Zajmujemy się promowaniem naszego Duszpasterstwa Akademickiego, informowaniem o jego działalności, organizowanych spotkaniach itp. Opiekujemy się niniejszą stroną internetową i profilem facebookowym DA.

Zdarza nam się też korzystać z uprzejmości m.in. Radia eR, lubelskiego Gościa Niedzielnego czy czasopisma „Medicus” Lubelskiej Izby Lekarskiej – i dzięki tym mediom zrobić trochę pozytywnego szumu o ciekawych wydarzeniach w naszym środowisku.