Zapisy u s. Barbary do 9 kwietnia. Zgłaszając proszę podać: 1. Imię i nazwisko 2. PESEL 3. Adres zameldowania (są to dane niezbędne do wykupienia ubezpieczenia)(nr tel:502 562 149)